РусскуйEnglishČesky
reference služby strategie struktura Kariéra kontakt

UCEEB - výkon inženýrské činnosti, BOZP

Project management

Project managementCIAS je dodavatelem inženýrských činností a služeb při výstavbě Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě.

Vestavek nájemní haly 2.6.1 v areálu PZ Škoda

Project management

Project managementCIAS zajišťovala koordinaci projektové dokumentace pro stavební povolení a vykonávala výkon TDI.

Rekonstrukce VIII.brány – areál PZ Škoda

CIAS HOLDING a.s.

CIAS HOLDING a.s.CIAS v rámci této zakázky vykonával činnost technického dozoru a zajišťoval koordinaci projektové dokumentace.

Integrovaný systém řízení

certifikace

Krátce po založení CIAS jsme naše činnosti postavili na standardizovaných procesech, které zavádíme všude tam, kde to považujeme potřebné a výhodné.

Aktuality

homepage

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTÍ CIAS HOLDING a.s., CIAS Facility Management s.r.o. a CIAS Technology s.r.o. A OZNÁMENÍ O FŮZI

 

                     OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTÍ
CIAS HOLDING a.s., CIAS Facility Management s.r.o. a CIAS Technology s.r.o.

nové sídlo všech společností je V Bezovce 1523/9, 301 00 Plzeň 


   OZNÁMENÍ O FŮZI
VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM
 

 

Vážení,

            tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost CIAS HOLDING a.s., IČO 273 99 052, se sídlem Plzeň, V Bezovce 1523/9, PSČ 301 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, spisová značka 1901, se jako nástupnická společnost (dále také jako “Nástupnická společnost”) sloučila se zanikající společností Česká inženýrská a.s., IČO 250 86 880, se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 4395 (dále jen “Zanikající společnost”). V důsledku fúze sloučením přešlo na Nástupnickou společnost celé jmění Zanikající společnosti. 

             Fúze sloučením byla do obchodního rejstříku zapsána s účinností ke dni 30. 3. 2015, přičemž tímto dnem nastaly právní účinky fúze sloučením. 

             V souladu s § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 59 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev s účinností ke dni 30. 3. 2015 v důsledku realizace procesu fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejich jmění, práv a závazků na Nástupnickou společnost.

            Nástupnická společnost vstoupila do všech platných a účinných právních vztahů Zanikající společnosti  přímo ze zákona a veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstávající bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jakákoliv právní jednání. Vaším novým smluvním partnerem bude namísto Zanikající společnosti Nástupnická společnost. 

             Při vzájemné komunikaci a u všech daňových dokladů a jiných dokumentů, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy, prosím používejte identifikaci Nástupnické společnosti, a to:

CIAS HOLDING a.s.

IČ:                273 99 052

DIČ:             CZ27399052

sídlo:            V Bezovce 1523/9, 301 00 Plzeň

č .účtu:        35-6457160247/0100 vedený u Komerční banky a.s.

S pozdravem

                                                                           Ing. Ivana Venclíková

                                                                       jediný člen představenstva

                                                                             CIAS HOLDING a.s.

skupina CIAS

Odvětví

Způsob účasti

trhy

certifikace

© 2015 CIAS HOLDING a.s. Právní podmínky email: holding@cias.cz DIČ / VAT reg.: CZ27399052
title_sdic_logorobr-1.gif logo_spodni_zelenarobr-1.gif ISO_9001_ISO_14001_OHSAS_18001_COLrobr-1.jpg