РусскуйEnglishČesky
reference služby strategie struktura Kariéra kontakt

Fotovoltaická elektrárna 1 Mw, Itálie, Puglia

Technology management

Technology managementČeská inženýrská a.s. dokončila stavbu 1 Mw fotovoltaické elektrárny v jižní Itálii. CIAS byl projektovým manažerem projektu (akvizice italského SPV, příprava a optimalizace projektového cash –flow, řízení realizace v místě výstavby, atd.). CIAS působil jako dodavatel části technologie pro výstavbu FVE.

Záleží na užitku

strategie

Míříme do světa. Jsme přesvědčeni, že naše mnoholeté působení na tak turbulentním a překotně se rozvíjejícím trhu, jakým je Česká republika, nám dává schopnost uspět na podobných trzích v rychle rostoucích zemích.

Výrobní základna na výrobu vagonů metra - Projekt NeVa

Generální dodavatel

Generální dodavatelVýstavba nového výrobního závodu na výrobu metra v Petrohradě (Ruská federace), CIAS je generální dodavatel investičního celku.

Rekonstrukce výrobní a administrativní budovy – FAIVELEY TRANSPORT, Ruská Federace

Ruská federace

Ruská federaceCIAS zpracoval projektovou dokumentaci včetně optimalizovaného technologického layoutu nové výroby Faiveley Transport v Ruské Federaci.

Aktuality

homepage

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTÍ CIAS HOLDING a.s., CIAS Facility Management s.r.o. a CIAS Technology s.r.o. A OZNÁMENÍ O FŮZI

 

                     OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ SÍDLA SPOLEČNOSTÍ
CIAS HOLDING a.s., CIAS Facility Management s.r.o. a CIAS Technology s.r.o.

nové sídlo všech společností je V Bezovce 1523/9, 301 00 Plzeň 


   OZNÁMENÍ O FŮZI
VŠEM OBCHODNÍM PARTNERŮM
 

 

Vážení,

            tímto si Vás dovolujeme informovat, že společnost CIAS HOLDING a.s., IČO 273 99 052, se sídlem Plzeň, V Bezovce 1523/9, PSČ 301 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, spisová značka 1901, se jako nástupnická společnost (dále také jako “Nástupnická společnost”) sloučila se zanikající společností Česká inženýrská a.s., IČO 250 86 880, se sídlem Praha 6, Ve Střešovičkách 43/166, PSČ 169 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, spisová značka 4395 (dále jen “Zanikající společnost”). V důsledku fúze sloučením přešlo na Nástupnickou společnost celé jmění Zanikající společnosti. 

             Fúze sloučením byla do obchodního rejstříku zapsána s účinností ke dni 30. 3. 2015, přičemž tímto dnem nastaly právní účinky fúze sloučením. 

             V souladu s § 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení s § 59 odst. 1 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev s účinností ke dni 30. 3. 2015 v důsledku realizace procesu fúze sloučením Nástupnické společnosti a Zanikající společnosti k zániku Zanikající společnosti a přechodu jejich jmění, práv a závazků na Nástupnickou společnost.

            Nástupnická společnost vstoupila do všech platných a účinných právních vztahů Zanikající společnosti  přímo ze zákona a veškeré smluvní dokumenty a ujednání tak zůstávající bez jakýchkoli změn či omezení nadále platné a účinné, aniž by bylo nutné uzavírat smlouvy nové nebo činit jakákoliv právní jednání. Vaším novým smluvním partnerem bude namísto Zanikající společnosti Nástupnická společnost. 

             Při vzájemné komunikaci a u všech daňových dokladů a jiných dokumentů, u kterých to vyžadují obecně závazné právní předpisy, prosím používejte identifikaci Nástupnické společnosti, a to:

CIAS HOLDING a.s.

IČ:                273 99 052

DIČ:             CZ27399052

sídlo:            V Bezovce 1523/9, 301 00 Plzeň

č .účtu:        35-6457160247/0100 vedený u Komerční banky a.s.

S pozdravem

                                                                           Ing. Ivana Venclíková

                                                                       jediný člen představenstva

                                                                             CIAS HOLDING a.s.

skupina CIAS

Odvětví

Způsob účasti

trhy

certifikace

© 2015 CIAS HOLDING a.s. Právní podmínky email: holding@cias.cz DIČ / VAT reg.: CZ27399052
title_sdic_logorobr-1.gif logo_spodni_zelenarobr-1.gif ISO_9001_ISO_14001_OHSAS_18001_COLrobr-1.jpg